Pohony bran, vrat, garáží

Bezpečné a rychlé pohony garážových vrat a vjezdových bran

Certifikovaná kvalita značky z Německa aneb Made in Germany. Co to pro vás znamená? Firma Hörmann sama vyvíjí a vyrábí všechny komponenty pohonů. Kvalifikovaní odborníci intenzivně pracují na vývoji nových výrobků, na neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů. Tak vznikají užitečné patenty a společnost Hormann si buduje výhradní a silné postavení na trhu.


Jelikož jsou prováděny dlouhodobé testy pohonů vrat a bran a vratové techniky za reálných podmínek, tak je zajištěna vyspělost, spolehlivost a kvalita sériových výrobků.

Prověřená bezpečnost pohonů bran a vrat

Pohony Hörmann jsou zkoušeny a certifikovány nezávislými přísežnými znalci podle vysokých bezpečnostních požadavků a předpisů evropské normy EN 13241-1.


Pohony garážových vrat Hörmann v kombinaci s garážovými vraty Hörmann jsou pro vaši jistotu a bezpečnost zkoušeny a certifikovány zkušebním ústavem TÜV podle směrnic TTZ Opatření proti vloupání pro garážová vrata.

 

 

Zdarma vypracujeme cenovou nabídku a po podepsání objednávky či Smlouvy o dílo následuje montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy.

 

Zaručená kvalita vratové techniky od Hörmanna

Díky vynikajícím technickým řešením, četným patentům a nekompromisnímu zajišťování kvality poskytujeme na pohony Hörmann 5 roků záruky. Pohony garážových vrat a vjezdových bran se pohodlně a jednoduše obsluhují. Hörmann nabízí pro všechny montážní situace vhodné mobilní i stacionární příslušenství.


Od ručního mikrovysílače, přes kódovací klávesnici a čtečku otisků prstů až po speciální řešení, například nouzový akumulátor. U firmy Hörmann dostanete všeobsáhlý, vzájemně kompatibilní systém.


Jediným ručním vysílačem můžete obsluhovat garážová vrata Hörmann i pohon vjezdové brány Hörmann. Pohony garážových vrat Hörmann v kombinaci s garážovými vraty Hörmann jsou pro vaši jistotu a bezpečnost zkoušeny a certifikovány zkušebním ústavem TÜV podle směrnic TTZ Opatření proti vloupání pro garážová vrata.

 

Lupiči to mají těžké!

Lupiči to mají u automatických garážových vrat Hörmann těžké: Když se vrata zavřou, zajištění proti zvednutí

automaticky zaskočí do dorazu vodicí kolejnice. Vrata jsou ihned pevně uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto uzamknutí funguje čistě mechanicky a na rozdíl od pohonů jiných výrobců je účinné i při výpadku proudu.

Nezvaní hosté zůstanou venku

Pohony garážových vrat Hörmann vás chrání před násilným vypáčením vrat. Zloději mají sotva nějakou šanci!

 

 

Zdarma vypracujeme cenovou nabídku a po podepsání objednávky či Smlouvy o dílo následuje montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy.

Video k zabezpečení garážových vrat

 

Dokumentace "pohony garážových vrat a vjezdových bran" ke stažení v PDF

Chcete pomoci s výběrem pohonu garážových vrat?

fiogf49gjkf0d